Kanser Tarama Merkezi
Checkup Merkezi
Üroloji Merkezi
Obezite Merkezi

» Hasta Bilgilendirme

HASTA HAKLARI
Bu sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

• Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine
yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

• Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

• Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

• Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

• Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

• Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

• Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

• Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

• Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

• Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

• Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya,

• Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

• Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

• Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

• Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

• Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

• Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, hakkı vardır.”


Denizli Özel Mediklinik Hastanesi, bir Pamukkale Özel Hastanesi San. ve Tic. Ltd.Şti. kuruluşudur. Sırakapılar Mah. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Sk. No: 11 Denizli